Správa FVE

 

Termorevize
FVE panelů a měničů – důvodem pro termografické měření fotovoltaických, solárních zařízení je posouzení bezpečnosti a kontrola správné funkce jednotlivých částí FVE. Poškozené články mohou vést k mimořádnému zahřívání a tím k nebezpečí vzniku požáru.

Měřením termokamerou lze odhalit jednotlivé poškozené nebo vadné články ve FV panelu. V případě této poruchy dochází k významné výkonové ztrátě v celém stringu pole, což výrazně zhoršuje návratnost vložené investice. Lze tak odhalit a eliminovat ztráty výkonu a současně je zajištěna vysoká bezpečnost zařízení.

Ke každému snímku je uložena hodnota intenzity slunečního záření (Wm2) naměřená přístrojem Flir nejvyšší řady. Tuto zjištěnou hodnotu lze zohlednit a převést do termogramu, který obsahuje kompletní fotodokumentace včetně vyhodnocení současného stavu FVE. (FOTO MOJE)

 

EZS
Nabízíme Drátové ( Elektronické Zabezpečovací Systémy ) a WI-Fi bezdrátové
PIR+MW – běžně využívané  detektory reagující na pohyb
PIR+kam – detektor, který do ústředny odešle signál, ale i obrázek z připojené kamery, která na podnět pohybového detektoru začne snímat střežený prostor.
dvouzónový PIR – detektor s dvěma detektory pohybu.

magnetické detektory – Reagují po rozepnutí přerušení smyčky odesláním signálu do ústředny, montují se na dveře, okna, garážová vrata apod.
hlásič požáru – Reaguje na změnu teploty a kouř
detektor plynu – reaguje na obsah určité látky v ovzduší
infra závora – funkčností jako magnet v rámci zabezpečovacího systému jen s jiným druhem použití

 

IP kamery
Síťová kamera a webkamera – zachycuje a vysílá živé záběry přímo přes IP síť a umožňuje tak autorizovaným uživatelům lokálně nebo na dálku sledovat, ukládat a spravovat video záběry pomocí standardní síťové infrastruktury založené na IP.

IP kamera je připojena k síti a má vestavěný webový server, FTP server, FTP klienta, e-mailového klienta, správu alarmů, programovatelnost a mnoho dalších funkcí. Zajistíme připojení k počítači  (nemusí však být připojena primárně) funguje tedy nezávisle a můžete ji umístit kamkoli, kde máte připojení k IP síti.

 

SMA Datalogger Sunny WebBox – vzdálený dohled
Zajistíme vzdálené sledování činnosti systému, dálková diagnostika, ukládání dat a jejich vizualizace: Datalogger Sunny WebBox je výkonná komunikační centrála pro střední a velké solární systémy. Nepřetržitě shromažďuje všechny údaje o střídačích a díky němu je možné se kdykoliv informovat o stavu systému. Jako multifunkční datalogger s nízkou spotřebou navíc Sunny WebBox přináší rozmanité možnosti zobrazování, archivace a dalšího zpracování dat i v počítačových sítích s vysokými požadavky na zabezpečení. U provedení s integrovaným rozhraním Bluetooth navíc odpadá pokládání datových kabelů k náležitě vybaveným střídačům. Pomocí volitelného GSM modemu lze naměřené údaje přenášet do portálu Sunny Portal dokonce i z odlehlých míst, kde není k dispozici DSL připojení ani telefonní připojení.